Ważne części silnika

Każdy samochód posiada w swoim wyposażeniu różnego rodzaju elementy mechaniczne, które zapewniają prawidłową pracę całego silnika. Silnik podczas pracy będzie się mógł nagrzewać. Aby zapobiec zbyt dużej temperaturze panującej w silnika stosowane są urządzenia chłodnicze. W przypadku samochodów układ chłodniczy jest tak skonstruowany, że podczas pracy silnika w zależności od aktualnej temperatury silnika może być otwarty obieg duży lub mały. Za chłodzenie silnika odpowiada głównie płyn chłodzący, który jest przemieszczany poprzez układy rurek. Płyn chłodniczy znajdujący się w gumowych przewodach jest ochładzany poprzez wentylator, który wiejąc na przewody odpowiednio je ochładza co zapewnia niższą temperaturę silnika a co za tym idzie prawidłową jego pracę. Chłodnica w silniku jest uruchamiana w momencie gdy temperatura silnika przekroczy graniczną temperaturę, po której to otwierany jest tak zwany „duży obieg” i rozpoczyna się chłodzenie silnika nadmiernie nagrzanego. Natomiast w sytuacji kiedy temperatura pracy silnika jest w granicach normy wówczas nie ma potrzeby uruchamiania dużego obiegu i w użytku jest mały obieg. Do ważnych elementów silnika należy również akumulator. Zapewnia on niezbędną do rozruchu energię elektryczną oraz dostarcza prądu do wszelkich urządzeń elektronicznych dostępnych w naszym samochodzie.

Both comments and pings are currently closed.