Samochody w służbie stary pożarnej

Straż pożarna w swojej służbie wykorzystuje bardzo wiele różnych typów pojazdów specjalistycznych. W większości wypadków są to samochody ciężarowe ze specjalną zabudową. Olbrzymia ilość sprzętu i gotowość na każdą sytuację wymusza na strażakach takie rozwiązania. Większości ludzi pojazd straży pożarnej kojarzy się przede wszystkim z tak zwanym wozem drabiniastym. To już przeszłość, strażacy co raz rzadziej korzystają z wozów wyposażonych w wysokie rozkładane drabiny, choć przynajmniej jeden taki wóz znajduje się na wyposażeniu każdej większej jednostki ratowniczo gaśniczej. Strażacy specjalizują się w wielu różnych akcjach i nie mają uniwersalnego pojazdu, którym jeżdżą na wszystkie wezwania. Przykładowo do wypadków drogowych lub katastrof budowlanych wyjeżdżają wozy ratownictwa drogowego, bądź technicznego które na swoim wyposażeniu mają pakiet przeróżnych narzędzi, pił, rozpieraków czy podnośników pomocnych w takich sytuacjach. Do pożarów wyjeżdżają natomiast wozy gaśnicze, ze pakietem węży, pomp i agregatów oraz zapasem wody i środka pianotwórczego. Ostatnio bardzo rozwinęło się ratownictwo chemiczne, niektóre jednostki straży pożarnej posiadają wozy ratownictwa chemicznego. Zatem przy zgłaszaniu wezwania należy bardzo dokładnie określić zaistniałą sytuację, co pozwoli strażakom na wybór sprzętu adekwatnego do sytuacji.

Both comments and pings are currently closed.