Podział i klasyfikacja samochodów

Nie istnieje sztywny podział samochodów, co prawda istnieją międzynarodowe normy, które określają jak nazywać dany pojazd, jednak ma to bardzo umowny charakter dla wielu różnych krajów. Przede wszystkim samochody można sklasyfikować ze względu na masę i warunki pojazdu, takie jak na przykład możliwość ciągnięcia przyczepy. Między innymi na tej podstawie takiej klasyfikacji wydawane jest prawo jazdy. Przykładowo samochody osobowe i mikrobusy mają dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczająca trzy i pół tony, a także mogą zabrać na pokład nie więcej niż 8 osób. Samochody ciężarowe o masie to pojazdy o DMC przekraczającej 3,5t. Autobusy także posiadają dużą dopuszczalną masę całkowitą i mogą zabrać na pokład więcej niż 8 osób. Istnieje jeszcze wiele różnych rodzajów klasyfikacji, na przykład podział na samochody z nadwoziem opartym na ramie lub nadwoziem samonośnym. W obrębie tych wszystkich samochodów można wyróżnić podział na samochody specjalne, będą to wszystkie pojazdy na których zamontowano nietypowe urządzenia, bądź przerobiono je na specjalne potrzeby, choćby do wywozu śmieci, bądź przewozu betonu i jego mieszania. Przykładem samochodów specjalnych mogą być żurawie samojezdne, bądź wozy straży pożarnej wyposażone w drabinę. Najczęściej jednak samochody dzieli się na osobowe i ciężarowe, bądź na takie do przewozu osób jak i do przewozu ładunków.

Both comments and pings are currently closed.