Obowiązkowe badanie techniczne

Polskie prawodawstwo nakłada na posiadaczy samochodów obowiązek przeprowadzania badań technicznych. Tylko pojazd sprawny technicznie jest dopuszczony do ruchu na drogach publicznych, a potwierdzić to mają właśnie badania techniczne. W Polsce badania techniczne pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t wykonuje się w systemie 3-2-1. Oznacza to, że po pierwszej rejestracji następne badanie należy wykonać nie później niż po trzech latach, kolejne po dwóch, a następne badania już corocznie. Badania technicznego dokonuje uprawniony diagnosta na certyfikowanej stacji kontroli pojazdów. Pozytywny wynik badania potwierdzany jest wpisem i pieczątka w dowodzie rejestracyjnym, co dopuszcza pojazd do ruchu na kolejny okres użytkowania. Podczas badania sprawdzeniu podlegają głównie elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo tj. układ zawieszenia wraz z układem kierowniczym oraz układ hamulcowy. Sprawdza się także czy pojazd nie generuje zbyt wielkiej ilości związków niebezpiecznych. W razie wykrycia nieprawidłowości diagnosta może odmówić przedłużenia daty ważności badania i poleci usunąć usterki, by później znowu stawić się na badaniu. Warto zwrócić uwagę, że wiele towarzystw ubezpieczeniowych odmawia wypłacenia odszkodowań w przypadku braku ważnego badania technicznego

Both comments and pings are currently closed.