Najbardziej proekologiczne przepisy dotyczące samochodów

Mogłoby się wydawać, że najbardziej proekologiczne normy dotyczące emisji spalin posiadają kraje Unii Europejskiej i jej normy EURO, opatrzone dodatkowo cyframi arabskimi. Nie jest do końca prawda. Najbardziej wyśrubowane normy dotyczące czystości spalin posiada amerykański stan California. Takie wymagania wynikają z jednej bardzo prostej rzeczy, Kalifornia to najbardziej zmotoryzowany region na świecie, praktycznie każdy mieszkaniec posiada tutaj samochód i się nim porusza na co dzień. Na pewno każdy widział obrazki z amerykańskich autostrad, gdzie na kilku pasach ruchu stoją całe sznury samochodów – sytuacja taka miała miejsce najprawdopodobniej w jednym z miast Kalifornii – posiadającej rozbudową sieć autostrad. Każdy z poruszających się samochodów emituje jakąś ilość spalin. Wśród nich znajdują się szkodliwe węglowodory, związki azotu, związki siarki i dwutlenek węgla. To wszystko tworzy mieszankę oddziaływająca zarówno na ludzi, jak i na środowisko. Dlatego władze Kalifornii postanowiły wprowadzić wyśrubowane normy dotyczące emisji spalin i bardzo często je aktualizują, aby wymusić na producentach jeszcze skuteczniejsze metody oczyszczania spalin. W tym stanie bardzo premiowane jest posiadanie samochodu z napędem elektrycznym, uzyskuje się wtedy możliwość wjazdu do stref zamkniętych dla samochodów spalinowych, bądź zwolnienie z opłat parkingowych.

Both comments and pings are currently closed.